Allemannsretten

Skrevet .

Allemannsretten, retten til fri ferdsel og opphold i utmark, er fundamentet for det enkle friluftslivet. Den gir oss i Norge rett til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka om vinteren å sykle, å ake og ri på stier og veier.

Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven og bygger på respekt for miljøverdier, eiere og andre brukere.

Se også

Miljøstatus i Norge om teamet | Friluftsloven