Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Allemannsretten

Allemannsretten, retten til fri ferdsel og opphold i utmark, er fundamentet for det enkle friluftslivet. Den gir oss i Norge rett til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka om vinteren å sykle, å ake og ri på stier og veier.

Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven og bygger på respekt for miljøverdier, eiere og andre brukere.

Se også

Miljøstatus i Norge om teamet | Friluftsloven

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119