Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

VelferdsteknologiInterkommunal mottakssentral for velferdsteknologi

 
Framtida ser ut til å omfatte auka bruk av velferdsteknologi generelt, og kommunikasjons-, varslings- og lokaliseringsteknologi spesielt. Dette kan medføre stor auke i behovet for oppfølging og driftskontroll av teknologiske løysingar, mottak av alarmar mv.. Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre vil sjå på om ein interkommunal mottakssentral er eigna/formålstenleg å etablere for å løyse desse utfordringane.

Prosjektet har som mål å gi ei oversikt over kjente organisatoriske og teknologiske behov, fordelar, ulemper og utfordringar ved etablering av mottakssentral(ar) og dermed legge grunnlag for vurdering av vidare arbeid mot etablering av ein interkommunal mottakssentral for varslings- og lokaliseringsteknologi.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119