Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Velferdsteknologi

 Tildeling av varslings- og lokaliseringsteknologi

På bakgrunn av arbeidet i delprosjektet om GPS på Sunnmøre under Det midt-norske velferdsteknologiprosjektet, skreiv dåværande prosjektleiar Helen Berg m.fl. erfaringsnotatet Tildeling av varslings- og lokaliseringsteknologi. Her har dei samla punkt dei ser som viktige når ein skal ta i bruk varslings- og lokaliseringsteknologi, med hovudvekt på saksbehandling. Notatet tek føre seg grunnleggande føresetnader for saksbehandlinga, lovverket og presenterer case relatert til 3 typetilfeller av samtykkekompetanse.

Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre skal teste ut erfaringsnotatet og bidra med kompetanse inn i Det midtnorske velferdsteknologinettverket. Prosjektet ønskjer også å vere bidragsytar til ei mulig framtidig utarbeiing av ein nasjonal rettleiar for varslings- og lokaliseringsteknologi.
Det er oppretta samarbeid med KS og Nasjonalt program for velferdsteknologi.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119