Egenandel sykehjem

Skrevet .

Alle med opphold i sykehjem må betale egenandel for oppholdet.

Dagopphold og korttidsopphold inntil 60 døgn:

Etter 60 døgn korttidsopphold i løpet av ett kalenderår må du betale egenandel i forhold til din inntekt på samme måte som ved langtidsopphold.

Betaling for langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn:
Egenandelen blir regnet ut på grunnlag av dine inntekter og personlige økonomiske forhold. Maksimum egenandel utgjør for tiden kr 56.000,- pr mnd. / kr 672.000,- pr år.

Inntekter som inngår i beregningsgrunnlaget:

Dersom du sitter i uskiftet bo blir egenandelen beregnet av halvparten av de totale kapitalinntektene. Kapitalinntekter blir fratrukket et fribeløp med for tiden kr 100,- pr. mnd./kr 1200,- pr år. Har du felleseie med ektefelle eller samboer som bor hjemme, blir renteinntekten for begge summert og delt på to før beregningen foretas.

Inntekter som ikke inngår i beregningsgrunnlaget.

Det er mulig å søke fradrag for faste boutgifter i hjemmet med husleie, fast strømavgift, kommunale avgifter og husforsikring. Fradraget kan gis ved korttidsopphold over 60 døgn og for en periode inntil ½ år etter innvilget langtidsopphold. Søknaden må dokumenteres med kopi av kvittering e.l. som viser utgiftene.

Slik blir egenandelen utregnet

Årlig etterberegning av egenandel for alle med langtidsopphold
Etterberegningen blir foretatt etter at ligningen er klar. Dette for at du skal betale riktig egenandel i forhold til dine inntekter i det året du faktisk bor i sykehjem. Det vil si at noen kan få tilleggsregning og andre kan få tilbakebetalt for mye innbetalt egenandel.

Slik innkreves egenandelen for langtidsopphold

Den delen av egenandelen som er beregnet av utbetalinger fra NAV, vil bli trukket direkte fra din pensjon og overført til kommunen. Den delen som er beregnet av andre inntekter og pensjoner vil kommunen sende regning på en gang pr. mnd.

Klage

Søknadskjema

Fyll ut skjema med inntektsopplysninger

Mottaksadresse for skjemaet er: Ålesund kommune, Team helse og omsorg, Postboks 1521, 6025 Ålesund

Betaling

Betalingsreglene er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 16. desember 2011 i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 1.

Lovhenvisning

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester», kapittel 1.