Korttidsopphold for utredning eller rehabilitering

Skrevet .

Det kan søkes om korttidsopphold i sykehjem for rehabilitering eller utredning/avklaring i en avgrenset periode.  Alle sykehjemmene utenom Sanitetshjemmet har tilbud om korttidsplasser.

Det skal være rehabilitering og aktivitet på alle kortidsplasser i kommunen, der målsettingen er at bruker/pasient kan flytte hjem med økt funksjonsevne.

Ved Spjelkavik omsorgssenter er det en kommunedekkende spesialavdeling med 14 plasser for rehabilitering - Kollen rehabilitering.

Aspøy omsorgssenter har 12 avklaringsplasser (korttid). Målgruppe for avklaringsplassene er pasienter som trenger et behandlings- eller omsorgstilbud på kommunalt nivå, og er korttidsplasser der pasienten skal behandles og klargjøres til en trygg overføring til andre tilbud, eller hjem.

Søknad

Det søkes på søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Dette finner du i skjemabanken vår.

Søknaden avgjøres hos Tildelingskontoret helse og omsorgstjenester.

Behandlingstiden er på ca. 2 uker.

Søknaden sendes til:
Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund.
Eller leveres til servicetorget i Rådhuset, eller send til

Priser

Det er eget betalingsregulativ for opphold i institusjon.

Klage

Et vedtak om korttidsplass kan påklages til Fylkesmannen og går via Ålesund kommune. Klagefristen er 3 uker.