Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Koordinerte tjenester

Koordinator og individuell plan omtaler vi som  "koordinerte tjenester". Det er koordinerende enhet som vurderer hvem som ut fra helse- og omsorgstjenesteloven har rett på å få oppnevnt en koordinator, og få utarbeidet en individuell plan.

Informasjonsvideo om individuell plan og koordinator

individuell    
Klikk på bildet for å se videoen    

 

brosjyrer

veiledere

avtaler

LOVVERK

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119