Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har omfattende behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Hjemmehjelp og praktisk bistand

Tjenesten inneholder praktisk hjelp i hjemmet til dagliglivets gjøremål (Husholdningsoppgaver), og kan tildeles personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker.

Hjemmesykepleie

Tjenesten Hjemmesykepleie er en av flere typer hjemmetjenester som kan tildeles etter søknad og en faglig vurdering av brukerens behov. Hjemmesykepleie kan gis inntil 24 timer/døgn til alle aldersgrupper som trenger behandling, pleie- og omsorg i hjemmet både av fysisk og psykisk art.

Matombringing

Eldre og andre som permanent eller i kortere tidsrom ikke er i stand til å sørge for kjøp og tilbereding av middag, kan kjøpe ferdige middagsporsjoner fra Ålesund kommune sitt sentralkjøkken.

Trygghetsalarm

Tjenesten Trygghetsalarm er en av flere typer hjemmetjenester som kan tildeles etter søknad ut fra faglig vurdering av behov.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119