Hverdagsrehabilitering

Skrevet .

Hverdagsrehabilitering er et tilbud som varer en tidsavgrenset periode og som foregår i hjemmet eller i nærmiljøet ditt. Sammen med deg settes det mål med utgangspunkt i daglige aktiviteter du ønsker å mestre.

Teamet rundt deg vil bestå av hjemmetjenesten, fysioterapeut og ergoterapeut, og vil følge deg opp i ca.6 uker.

Alle kan henvise deg til hverdagsrehabilitering. Benytt henvisningsskjema på kommunens internettsider eller pdfse informasjonsbrosjyren for hverdagsrehabilitering.

For hvem?

Kartlegging

Vi kommer hjem til deg og gjennomfører en kartlegging. Vi ser på hva du klarer og hvilke utfordringer du har i hverdagen. Sammen setter vi konkrete mål for hvilke daglige aktiviteter du ønsker å trene/øve på.

Videre

Kartleggingen danner grunnlaget for hvordan vi sammen skal jobbe for at du skal nå målene dine. Hjemmetjenesten vil komme hjem til deg og hjelpe deg med den daglige treningen. Treningen vil bli tilpasset underveis og etter 3 uker tar vi en evaluering.

Avslutning

Etter 6 uker tar vi en oppsummering med utgangspunkt i de målene du satte ved oppstart.

Videre oppfølging

Vi kontakter deg også etter 4 måneder for en evalueringssamtale.

Eksempler på aktiviteter å trene på:

Kontaktinformasjon

Kontor for hverdagsrehabilitering tlf: 70 16 44 72
Mobil hverdagsrehabilitering tlf: 40 91 36 81
Resepsjon tlf: 70 16 44 00

E-post: