Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud som varer en tidsavgrenset periode og som foregår i hjemmet eller i nærmiljøet ditt. Sammen med deg settes det mål med utgangspunkt i daglige aktiviteter du ønsker å mestre.

Teamet rundt deg vil bestå av hjemmetjenesten, fysioterapeut og ergoterapeut, og vil følge deg opp i ca.6 uker.

Alle kan henvise deg til hverdagsrehabilitering. Benytt henvisningsskjema på kommunens internettsider eller pdfse informasjonsbrosjyren for hverdagsrehabilitering.

For hvem?

 • Deg som bor hjemme og som tidligere har klart deg med lite eller ingen hjelp fra hjemmetjenesten, men som nå har behov for hjelp på grunn av sykdom eller skade.
 • Deg som har et ønske om i størst mulig grad å klare deg selv i hverdagen.
 • Deg som er villig til å gjøre en ekstra innsats for å bli mer selvhjulpen.

Kartlegging

Vi kommer hjem til deg og gjennomfører en kartlegging. Vi ser på hva du klarer og hvilke utfordringer du har i hverdagen. Sammen setter vi konkrete mål for hvilke daglige aktiviteter du ønsker å trene/øve på.

Videre

Kartleggingen danner grunnlaget for hvordan vi sammen skal jobbe for at du skal nå målene dine. Hjemmetjenesten vil komme hjem til deg og hjelpe deg med den daglige treningen. Treningen vil bli tilpasset underveis og etter 3 uker tar vi en evaluering.

Avslutning

Etter 6 uker tar vi en oppsummering med utgangspunkt i de målene du satte ved oppstart.

Videre oppfølging

Vi kontakter deg også etter 4 måneder for en evalueringssamtale.

Eksempler på aktiviteter å trene på:

 • På/avkledning og stell
 • Dusjing
 • Tilbereding av måltid
 • Enkelt husarbeid
 • Ta bussen
 • Gå i trapp
 • Gå utendørs
 • Handle i butikk
 • Komme inn og ut av senga
 • Dra på besøk

Kontaktinformasjon

Kontor for hverdagsrehabilitering tlf: 70 16 44 72
Mobil hverdagsrehabilitering tlf: 40 91 36 81
Resepsjon tlf: 70 16 44 00

E-post:

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119