Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Avklaringsavdeling - voksne

Kommunens avklaringsavdeling er på Åse sykehjem og har 12 plasser.

Målgruppe for avklaringsplassene er pasienter som trenger et behandlings- eller omsorgstilbud på kommunalt nivå, og er korttidsplasser der pasienten skal behandles og klargjøres til en trygg overføring til andre tilbud, eller hjem.

De fleste som kommer til denne avdelingen er utskrivingsklare pasienter fra sykehus som av ulike årsaker ikke kan reise direkte hjem.

Avklaringsavdelingen samarbeider med tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester, som styrer inntak og utskriving av pasienter. Tilbudet gis kun til dem som har registrert bostedsadresse i Ålesund.

Det er egenbetaling for en plass ved avdelingen. Prisen er fastsatt av bystyret og reguleres årlig.

Se også

Om pleie og omsorg

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119