Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Avklaringsavdeling - voksne

Kommunens avklaringsavdeling er på Åse sykehjem og har 12 plasser.

Målgruppe for avklaringsplassene er pasienter som trenger et behandlings- eller omsorgstilbud på kommunalt nivå, og er korttidsplasser der pasienten skal behandles og klargjøres til en trygg overføring til andre tilbud, eller hjem.

Barn og unge med behov for habilitering

Pasienter og brukere med behov for habilitering har funksjonsnedsettelser som skyldes medfødte eller tidlig ervervede tilstander. For mange innebærer dette at de ikke følger et forventet utviklingsløp. Med tidlig ervervet menes at tilstanden er ervervet før 18 år. Behovet for habilitering varer oftest livet ut.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud som varer en tidsavgrenset periode og som foregår i hjemmet eller i nærmiljøet ditt. Sammen med deg settes det mål med utgangspunkt i daglige aktiviteter du ønsker å mestre.

Kollen rehabilitering - voksne

Kollen rehabilitering er en kommunedekkende spesialavdeling for rehabilitering. Avdelingen har 14 sengeplasser, derav tre dobbeltrom, og er lokalisert på Spjelkavik omsorgssenter. Avdelingen driftes av et tverrfaglig team.

Det er kommunens Tildelingskontor, som avgjør søknader om rehabilitering.

Voksenhabilitering

Voksne med behov for habilitering har medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser med konsekvenser for fungering på mange livsområder. Behov for tilrettelegging av bosituasjon, arbeidsdeltakelse, aktiviteter og det sosiale miljø er sentralt. Tverrsektoriell samhandling er ofte avgjørende. Voksne defineres som over 18 år.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119