Økonomiske ytelser og støtteordninger

Skrevet .

Det er en rekke ordninger der innbyggere har krav på eller kan søke på økonomiske ytelser. Disse betjenes hovedsaklig gjennom NAV.

Sosiale tjenester

Sosiale tjenester i NAV

Økonomisk rådgivning

Søk om og kontakt NAV sosial om økonomisk sosialhjelp. Se også våre råd i selvhjelpspakken.

Bostøtte

Kommunal bostøtte

Legat

Legat som styres av kommunen

Omsorgslønn

Har du omsorg for eldre eller funksjonshemmede som har et særlig tyngende omsorgsbehov, kan du søke om omsorgslønn.

Tilskudd til helse- og sosialformål

Lag og organisasjoner som løser helse- og sosialpolitiske oppgaver kan søk om tilskudd.

Transport - TT-kort

Transport kort for funksjonshemmede

Botilbud

Botilbud