Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Ferie- og fritidsfondet (søknadskjema)

 

Søknad ferie- og fritidsfond (digitalt søknadsskjema)

 

Søknadsskjemaet skal skrives ut og sendes til: Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund

Skjema som ikke er tilfredsstillende utfylt vil bli returnert søker.

Søknadsfrist er 20. mai det året søknaden gjelder for.

Ansvar

Helse og velferd

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119