Økonomisk rådgivning - gjeldsrådgivning

Skrevet .

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

 

Selvhjelpspakken

Opplever du at du har mistet kontrollen over egen økonomi? Ta ansvar! Skaff deg oversikt og forsøk å løse saken selv.

I selvhjelpspakken finner du mye nyttig informasjon og gode råd om hvordan du skal gå fram for å gjenvinne styringen over økonomien. 

Gode råd for sunn økonomi

Man kan få problemer med å håndtere den daglige økonomien av mange årsaker. Nedenfor følger noen enkle råd og tips.

Det kan være fornuftig å gjøre grep tidligst mulig for å redusere utgiftene. Du kan gjøre mye selv for å få bedre kontroll over økonomien:

 • Åpne alle brev og sorter regningene dine
 • Sjekk om kravene er riktige
 • Ta kontakt med dine kreditorer tidligst mulig og informer dersom du har betalingsvansker

Husk: Det er viktig å reagere raskt for å unngå at problemet vokser.

Ved inntektsnedgang

For mange er det vanskelig å omstille seg fra å få lønn en fast dag i måneden til å sende meldekort og motta dagpenger/AAP ca. hver 14. dag. Derfor er det greit å skaffe seg oversikt over faste utgifter og når de forfaller (for eksempel NRK Lisens, årsavgift på bil, strøm m.m.).

Boutgifter

Boutgifter og strøm må alltid prioriteres for å unngå å miste boligen og at strømmen stenges.

a. Eid bolig

 • Søk banken om avdragsfrihet i en periode dersom inntektsnedgangen ikke er varig
 • Forleng løpetiden for boliglånet i en periode
 • Få en ny verdivurdering/takst dersom du har grunn til å tro at boligen har steget i verdi, for å kunne forhandle med banken om renten
 • Kanskje kan du leie ut et rom /en del av boligen din for å få større inntekt?

b. Leid bolig

 • Kan du flytte til en rimeligere bolig?
 • Dersom inntekten din utbetales flere ganger i måneden kan du kanskje avtale med husverten din at husleien deles opp og betales to ganger i måneden

Skatt

 • Gjør en enkel skatteberegning selv på www.skatteetaten.no 
 • Det er spesielt viktig å korrigere skattetrekket når man har en anstrengt økonomi, men husk på at:
  • Skatter du for lite, risikerer du å betale restskatt
  • Skatter du for mye, bør skatten korrigeres slik at du får bedre likviditet hver måned
 • Ved vedtak om uførepensjon kan man sende søknad om ettergivelse av eventuell skattegjeld til kemneren

Bidrag

 • Barnebidrag er beregnet ut ifra inntekten din. Dersom du går vesentlig ned i inntekt bør du vurdere å søke om å få satt ned det månedlige bidraget. Les mer på www.nav.no - der er også bidragsveileder og bidragskalkulator.

Trekk i lønn/ytelser

 • Har du fått varsel om utleggstrekk? Husk å fylle ut og returnere opplysningsskjemaet som ligger vedlagt for å sikre at trekkvurderingen blir riktig
 • Man kan få trekk i lønn/ytelser ilagt av diverse instanser:
  • Kemner (restskatt)
  • Skatteetaten (arveavgift, merverdiavgift)
  • Namsmann/namsfogd (ordinære kreditorer)
  • NAV Innkreving (bidrag, feilutbetalte ytelser, Garantikassen for fiskere med mer)
  • Statens Innkrevingssentral (bøter, erstatningskrav, saksomkostninger, diverse gebyrer, studielån, NRK-lisens )
 • Når det beregnes trekk i lønn/ytelser heter det at man skal ha igjen nok til rimelige boutgifter og det man med rimelighet trenger til eget livsopphold, se dekningsloven § 2-7. Det vil si at trekkene sannsynligvis bør korrigeres ved inntektsnedgang. Ta derfor umiddelbart kontakt med den /de som har ilagt deg trekk.

Bostøtte

 • Bostøtte er en støtteordning fra Husbanken for husstander med lav inntekt. Det gjøres en beregning ut fra boutgifter, antall personer i husstanden og inntekt med mer. Les mer om bostøtte eller ta kontakt med Servicetorget for å få en vurdering eller hjelp til å søke. Du kan også benytte deg av bostøttekalkulatoren på nettsiden til Husbanken

Studielån

 • Søk om rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet dersom du ikke har mulighet til å betale dette nå. På www.lanekassen.no vil du finne skjema for dette
 • Er du varig ufør vil du kunne søke ettergivelse av hele eller deler av studielånet

Hverdagsøkonomi

Økonomisk trygghet handler om det å ha penger, samt at en er økonomisk bevisst og foretar veloverveide valg ved disponering av penger.

Her følger noen råd som kan bidra til å gi deg en litt bedre hverdagsøkonomi.

Husholdningsutgifter

 • Planlegg middager og innkjøp for en uke om gangen – her er det mye å spare for de fleste husholdninger. Handle på rimelige butikker, ikke dyre storkiosker og bensinstasjoner
 • Skriv handleliste og hold deg til den
 • Det kan være penger å spare på butikkens egne merkevarer

Mobiltelefon/Internett/TV

 • Du kan spare tusenlapper ved å velge riktig abonnement
 • Sjekk om ditt mobilabonnement er riktig i forhold til ditt faktiske forbruk på www.telepriser.no 
 • Vurdér om du har behov for alle TV-kanaler og det mobil- og internettabonnementet du har i dag? Kan noe reduseres eller tas bort

Bilhold/Transport

 • Reiser du ofte med buss? Du kan spare mye på å kjøpe månedskort
 • Har din husstand mer enn en bil? Er det behov for det?
 • Trenger du bil i det hele tatt? Kan du selge bilen og reise kollektivt? Da kutter du en del av utgiftene dine

Strøm

 • Kan du redusere strømutgiftene? (sammenlign priser på www.finansportalen.no)
 • Har du et rimelig strømabonnement?
 • 60 % av strømutgiftene går til oppvarming og bruk av elektriske apparater – kan du spare penger her?
 • 20-25 % går til varmt vann – bruker du unødvendig mye varmt vann?

Forsikring

 • Du kan spare mye ved å innhente tilbud fra andre selskaper enn det du har i dag (sammenlign priser på www.finansportalen.no)
 • Mange betaler forsikringer per 4 mnd., 6 mnd. Det kan være lurt å få beløpet/regningen delt opp i 12 måneder, så slipper du store periodevise utgifter
 • Forsikring bør du ha på det du ikke klarer å erstatte - bolig, innbo, bil, hytte, båt, reiseforsikring ved behov
 • De fleste av oss er overforsikret, dvs. at vi har flere forsikringer som dekker det samme. Sjekk om dette også gjelder deg
 • Sjekk om du har forsikringer som vil kunne komme til utbetaling ved arbeidsledighet, sykdom eller uførhet. Sjekk både med ditt forsikringsselskap, fagforeningen og banken

Andre utgiftskutt

 • Høye medisinutgifter på hvit resept? Søk HELFO om refusjon. Mer informasjon finner du på www.helsenorge.no
 • Har du frikort, må du huske å vise dette hos lege, på apotek og andre steder det er relevant
 • De fleste av oss bruker for mye penger på impulshandel, og i en trang økonomisk situasjon er tiden inne for å planlegge innkjøpene sine bedre. Et viktig virkemiddel i forhold til dette er blant annet bruk av budsjett (se skjemalisten nederst)
 • Ikke kjøp ting på avbetaling. Det kan lett komme ut av kontroll, og når regningen skal betales, er den plutselig for stor
 • Du kan selge ting som du ikke har behov for. På noen nettsider er det gratis å annonsere
 • Kan du si opp avtaler /abonnement du ikke trenger? For eksempel treningsabonnement, helsekostabonnement, bokklubber eller annet

Bank

 • Opprett to kontoer i banken
  • Regningskonto hvor inntekten din går inn. Faste utgifter trekkes direkte fra denne kontoen (husleie/boliglån, barnetilsyn, strøm osv)
  • Brukskonto brukes til variable utgifter (mat, klær, skotøy, transport osv). Overfør resterende midler etter at faste utgifter er dekket til brukskonto
 • Bruk nettbank. Dette er rimeligere enn å benytte brevgiro eller lignende ved betaling av regninger. Noen nettbanker har også ulike budsjetteringsfunksjoner som kan være nyttige
 • Dersom du har mulighet, sett også av et fast beløp på en sparekonto. Da får du etter hvert en økonomisk buffer til uventede utgifter, for eksempel dersom kjøleskapet ryker eller du får behov for akutt tannbehandling
 • Ikke bruk nye kredittkort eller forbrukslån for å kompensere for manglende inntekt!
 • Tenk deg om før du drar kredittkortet. Dette er i utgangspunkt penger du ikke har der og da. Har du penger til å betale det du skylder når regningen kommer?

Lag et budsjett

Det er viktig at du har oversikt over dine inntekter og utgifter. Da kan du bedre planlegge økonomien din, og du unngår at pengene tar slutt før neste utbetaling av lønn/trygd. Bruk av budsjett gjør det også enklere å unngå impulskjøp.

 • Gå gjennom kontoutskrifter og se hvordan du normalt har fordelt inntekten
 • Skaff deg en oversikt over dine inntekter og utgifter (pdf)
 • Sett av penger på en egen konto til faste utgifter, også for de utgifter som forfaller kvartalsvis eller hvert halv år.(Eksempel på dette kan være utgifter til strøm, NRK – lisens, kommunale avgifter, forsikring etc.) De fleste kreditorer tilbyr f. eks. månedlig betaling gjennom autogiro
 • Sett av penger til uforutsette utgifter som kan komme til å dukke opp

På nettsiden til Statens institutt for forbruksforskning finner du et standardbudsjett. Budsjettet viser kostnadene ved å opprettholde et rimelig forbruksnivå for ulike typer hushold. Sammenlign din husstand sitt budsjett med tilsvarende standardbudsjett fra SIFO. Bør du redusere noen av utgiftene dine for å komme nivå med SIFO-budsjettet?

Vi har laget docxet enkelt budsjett (pdf) som kan hjelpe deg å få en oversikt over din økonomi. Hvis du har en variabel inntekt, vil du se hvilke måneder du går i pluss og hvilke du går i minus. Da kan du sette til side penger de månedene du har overskudd slik at du kan dekke utgiftene dine de månedene du har mindre inntekt.

Hvis du går i minus hver måned, er det viktig å redusere utgiftene dine eller øke inntekten. Kanskje bruker du pengene på ting du ikke trenger? Betal alltid de viktigste regningene først, som husleie og strøm. Da sikrer du deg en plass å bo og strøm i bolig.

Ring 800GJELD - økonomirådstelefonen i NAV

Det er viktig å ta tak i de økonomiske problemene så raskt som mulig før de blir for store. Økonomirådstelefonen kan hjelpe deg med gode råd.

Rådgiverne driver ikke saksbehandling, men gir deg enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen. Dersom du har økonomiske problemer av mer kompleks art og trenger mer hjelp, loser rådgiverne deg til rett instans.

 • Skaff deg en oversikt over din gjeld (se gjeldsoversikt i skjemalisten nederst)
 • Når du har skaffet deg en oversikt, kan du gå til neste steg og ta kontakt med Økonomirådstelefonen i NAV (800) for råd og veiledning
 • Du kan være anonym som innringer hvis du ønsker det
 • Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Bruker du mobiltelefon og har kontantkort vil rådgiverne tilby å ringe tilbake til deg
 • Du kan også sende en e-post til

Ta kontakt med dine kreditorer

Skaff deg en oversikt over din totale gjeld. Dersom du ikke har oversikt over utestående gjeld, kan du kontakte kreditorene og be om å få tilsendt en spesifisert oversikt over gjelden.

Samtidig kan du søke berostillelse i 4 måneder, for å få tid til utarbeide en oversikt og et løsningsforslag.

Er du usikker på hvem du skylder penger, kan du henvende deg til Norske Inkassobyråers Forening (www.inkasso.no ) hvor de fleste inkassobyråene er medlemmer. Sender du henvendelse til dem, vil den bli videresendt til deres medlemmer.

Det kan også være lurt å hevende seg til Statens Innkrevingssentral, NAV Innkreving og Skattemyndighetene dersom du er usikker på om du har krav fra disse instansene.

Søk om betalingsutsettelse

Dersom du ikke har tilstrekkelig til å betale på gjelden din, anbefales du å søke om betalingsutsettelse. Det er viktig at du får med alle opplysninger om familiesituasjon, forsørgelse av barn og eventuelt barnebidrag, boligsituasjon og inntekter og utgifter. Videre er det viktig at du begrunner søknaden og legger ved dokumentasjon på dine inntekter og utgifter.

Kreditorene dine har rett til å få betaling, du har samtidig rett til å beholde nok av inntekten din til å kunne betale husleie og livsopphold.  Bruk budsjettet som du har satt opp og undersøk forskjellige livsoppholdssatser.

Stans/reduser trekk i inntekten din

Betaler du ikke regningene dine ved forfall, vil kreditorene sende deg en purring. Senere vil de sende regningen til inkasso.

Unnlater du fortsatt å betale, kan saken sendes over til namsmannen for å kreve inn betaling. Da risikerer du trekk i lønn eller trygd eller utlegg i eiendeler som kan medføre tvangssalg.

Du vil få tilsendt et skjema fra namsmyndighetene og dette er viktig å fylle ut og returnere til namsmyndighetene for at beregningen skal være riktig.

Tvangstrekk er trekk ilagt av namsmyndighetene:

 • Kemner (restskatt)
 • Skatteetaten (arveavgift, merverdiavgift)
 • Namsmann/namsfogd (ordinære kreditorer)
 • NAV Innkreving (bidrag, feilutbetalte ytelser, Garantikassen for fiskere med mer)
 • Statens Innkrevingssentral (bøter, erstatningskrav, saksomkostninger, diverse gebyrer, studielån, NRK-lisens )

For å redusere eller stoppe trekket, kan du benytte dokumentet "Krav om nedsettelse/stopp av trekk" (se nedenfor). Det er viktig at du legger ved dokumentasjon på inntekter og utgifter.

Dersom trekket er satt for høyt i forhold til økonomien din, jamfør dekningsloven § 2- 7, kan du kontakte namsmyndighetene for å få det nedsatt eller stoppet.

Økonomisk rådgivning i NAV

Har du forsøkt selvhjelpspakken og 800GJELD-telefonen, men har behov for ytterligere bistand? Ta kontakt med NAV Ålesund for å få hjelp. Vi gjør oppmerksom at det kan være ventetid på timeavtale med økonomisk rådgiver.

Hva slags hjelp kan du få?

NAV Ålesund kan hjelpe til med å sette opp et budsjett for å finne ut om du har tilstrekkelige inntekter til å dekke utgiftene dine. Du kan for eksempel få hjelp til å:

 1. Lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din
 2. Sette opp et husholdningsbudsjett
 3. Finne ut hvordan du kan få lavere utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
 4. Få opplysninger om rettigheter og plikter
 5. Ta kontakt med aktuelle kreditorer
 6. Gjøre avtaler med dem du skylder penger
 7. Hjelp til å klage på for høye trekk
 8. Skrive søknad om utsettelse av gjeldsbetaling
 9. Opprette kontakt med namsmannen
 10. Hjelp til å søke refinansiering
 11. Dersom du har så mye gjeld at det er umulig å betjene den, få hjelp til å søke gjeldsordning

Hjelpen forutsetter samarbeid. Du møter til samtaler du blir innkalt til, eller gir beskjed i god tid om du ikke kan møte. Som søker må du legge frem de opplysningene NAV trenger. Det er du som har ansvaret for din økonomi. Gjeldsrådgiver overtar ikke ansvaret for noen av dine økonomiske forhold. Dersom kommunen selv ikke har kompetanse til å hjelpe deg, kan de henvise deg videre til andre instanser.

Hvordan søker du?

Økonomisk rådgivning er gratis, benytt søknadsskjema for økonomisk rådgivning (pdf).

Relevante vedlegg til søknaden kan være:

 • Dokumentasjon på dine inntekter for de siste tre måneder(inkl. barnebidrag)
 • Dokumentasjon på utgifter knyttet til husleie/fellesutgifter/boliglån
 • All gjeld med saldo per i dag og opprinnelig beløp
 • Selvangivelse og utskrift av siste ligning
 • Dokumentasjon på utgifter til barnepass og samværsavtale(om dette foreligger)

Hvis du har fått tilsendt begjæring om utlegg, tar du med denne. Det samme gjelder hvis du har fått innkalling til forliksrådet.

Andre nettressurser

For mer informasjon, se:

Nyttige lenker

 • www.finansportalen.no  (en tjeneste for forbrukere som vil sammenligne tilbud i markedet innen bank og forsikring)
 • www.finkn.no  (bankklagenemnda – behandler tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor forsikring, bank, finans og verdipapirfond )
 • www.forbrukerradet.no (forbrukerrådet – informasjon om dine forbrukerrettigheter)
 • www.fylkesmannen.no (fri rettshjelp – tilbyr nødvendig juridisk bistand )
 • www.gjeld.org (organisasjon som arbeider for å hjelpe gjeldsofre)
 • www.husbanken.no (bostøttekalkulator, startlån, grunnlån)
 • www.inkasso.no (Norske Inkassobyråers Forening – her finner du informasjon om bl.a. saksgang og salæroversikt)
 • www.lanekassen.no (her kan du bl.a. søke om ettergivelse/rentefritak på studielån, stipend )
 • www.nav.no ( her finner du bidragsveilederen og bidragskalkulatoren )
 • www.norge.no (veiviser til offentlige tjenester)
 • www.sifo.no (Statens Institutt for forbruksforskning, her kan du bl.a. lage et eget budsjett)
 • www.sismo.no (Statens Innkrevingssentral – sørger for innkreving, tvangsinnkreving og regnskapsføring i saker fra bl.a. Politiet men også andre oppdragsgivere)
 • www.skatteetaten.no (her får du informasjon om skatt, selvangivelse, folkeregistret)
 • www.skattebetaleren.no (belyser de praktiske konsekvensene av skatte- og avgiftsreglene og gir konkrete råd av betydning for privatpersoners og bedrifters økonomi)
 • www.mobilabonnement.no (en tjeneste til forbrukerne for å gjøre valget av mobilabonnement enklere).
 • www.politi.no (her finner du informasjon om gjeldsordning, namsmyndighetene med mer)
 • www.økonomilappen.no (ta kontroll over din økonomi og test din egen kunnskap)