Startlån, boligtilskudd og bostøtte

Skrevet .

Startlån og boligtilskudd

STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD TIL ETABLERING

Kan gis ved langvarige problemer med å finansiere egen bolig, refinansiering for å beholde egen bolig, eller nødvendig utbedring av bolig.

Boligen skal være egnet, nøktern og dekke husstandens rimelige boligbehov.

For mer informasjon og søknad: Startlån og tilskudd til etablering

Boligtilskudd til tilpasning

BOLIGTILSKUDD TIL TILPASNING

Kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne for å få tilrettelagt sin bolig slik at de fortsatt kan bo i sin egen bolig.

Tilskuddet kan brukes til enkle tiltak som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til en funksjonsnedsettelse.

Tilpasningen må være hensiktsmessig, fungere over tid og ha sammenheng med funksjonsnedsettelsen.

For mer informasjon og søknad: Boligtilskudd til tilpasning

Bostøtte

Bostøtte er støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken gjør vedtaket, men det er kommunen som tar i mot og registrerer søknadene, og har all kontakt med deg som søker.

For mer informasjon og søknad: Bostøtte

MinSide


Har du lån i Ålesund kommune har du tilgang til MinSide hos Lindorff Låneadministrasjon.

Her kan du få:

•Oversikt over innbetalinger
•Nedbetalingsplan
•Kontoutskrift
•Årsoppgave
•AvtaleGiro
•Utsette betaling
•Endre forfallsdato
•Kontakte Lindorff Låneadministrasjon

MinSide fungerer både på mobil, nettbrett eller datamaskin. Du må ha BankID som autentisering ved innlogging.

Du logger inn på MinSide her: Låneadministrasjon