Veterankontakt

Skrevet .

Veterankontakten skal være en inngangsportal til kommunens tilbud og være en ressurs for kommunens ansatte og kunne lette samarbeidet mellom ulike kommuner, samt med frivillige organisasjoner.

Veterankontakt for Ålesund kommune er rådgiver Lisbeth Slyngstad. Hun sitter på Ålesund rådhus og arbeider i rådmannens stab i team helse og velferd.

Kontortelefon: 70 16 28 08 /


Forsvarets veterantjeneste (FVT)

Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier er der for deg. Både veteraner og veteranfamilier inviteres til å sende e-post til eller ringe 800 85 000 – uavhengig av når og hvor tjenesten var.

Her møter du et tverrfaglig team med både militært og sivilt ansatte. Teamet har lang erfaring med å gi råd og veiledning til veteraner og deres familier. De fleste er også selv veteraner fra internasjonale operasjoner

 

Aktuelle lenker:

NVIO - Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (lokalavdeling Sunnmøre)

Forsvarets veteransenter