Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Veterankontakt

Veterankontakten skal være en inngangsportal til kommunens tilbud og være en ressurs for kommunens ansatte og kunne lette samarbeidet mellom ulike kommuner, samt med frivillige organisasjoner.

Veterankontakt for Ålesund kommune er rådgiver Lisbeth Slyngstad. Hun sitter på Ålesund rådhus og arbeider i rådmannens stab i team helse og velferd.

Kontortelefon: 70 16 28 08 /


Forsvarets veterantjeneste (FVT)

Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier er der for deg. Både veteraner og veteranfamilier inviteres til å sende e-post til eller ringe 800 85 000 – uavhengig av når og hvor tjenesten var.

Her møter du et tverrfaglig team med både militært og sivilt ansatte. Teamet har lang erfaring med å gi råd og veiledning til veteraner og deres familier. De fleste er også selv veteraner fra internasjonale operasjoner

 

Aktuelle lenker:

NVIO - Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (lokalavdeling Sunnmøre)

Forsvarets veteransenter

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119