Syn og hørsel - voksne og eldre

Skrevet .

 Tjenesten er rettet mot voksne og eldre, som bor hjemme eller i institusjon.

Behovet er knyttet til hjelpemidler som for eksempel luper og lupebriller til lesing, talende klokke, telefon for hørselshemmede, teleslynge og varsling på dør, telefon og brann.

Syn- og hørselstjenesten består av en 100% stilling Syn- og hørselskontakt, og er underlagt virksomheten Spjelkavik omsorgssenter. Tjenesten er organisert sammen med Ergoterapitjenesten og Fysioterapitjenesten, der alle ansatte har base ved Spjelkavik omsorgssenter. Tjenestene har felles teamleder.

Syn- og hørselskontakten jobber etter henvisning. Henvisningene kan komme fra hjemmetjenesten, NAV. hjelpemiddelsentral eller øyeleger. Ved behov for synshjelpemidler skal det foreligge en erklæring fra øyelege/ optiker. Erklæringen må ikke være eldre enn 3 år.

Oppgaver:

Pris

Tjenesten er gratis og skjer etter henvsining. 

Skjema

Henvisningsskjema til syns- og hørselskontakt.

Se også

Syn og hørsel barn (helsestasjonen)