Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg over 16 år med lettere former for angst, depresjon eller søvnproblemer - og er bosatt i Ålesund kommune.

 • Sliter du med vonde og triste tanker, er trøtt og sliten eller har mistet livsgnisten?
 • Opplever du at angst og indre uro begrenser deg?
 • Fungerer du ikke i dagliglivet på grunn av belastninger eller stress over lang tid?
 • Har du problemer med å sovne, våkner lett eller veldig tidlig?

Her kan du få hjelp, uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Målet med behandlingen er at du skal oppleve at du mestrer hverdagen, får det bedre og mindre symptomer. 

Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du trenger ikke legehenvisning.

Slik søker du Rask psykisk helsehjelp

Stengt for henvendelser

På grunn av mange henvendelser og redusert bemanning må vi dessverre holde stengt for nye henvendelser i perioden 21.oktober – 10.november.

For å komme litt i gang på egenhånd anbefaler vi dette programet og litteratur til selvhjelp.

Kontakt - når vi åpner igjen 12. november

For å benytte deg av tilbudet må du selv ta kontakt med oss på en av disse måtene:

Telefontid er tirsdag og torsdag kl. 13.00 -14.30.
Hvis du ringer utenom telefontid kan du legge igjen en beskjed, så ringer vi deg tilbake. Legger du ikke igjen beskjed vil du ikke bli kontaktet.

Hver fredag har vi teammøte hvor alle henvendelser blir vurdert. Vi prøver å kontakte deg i påfølgende uke. Dersom tilbudet vårt ikke er aktuelt vil du få veiledning om eventuelle andre tilbud.

Akutt hjelp

Hvis du har mer alvorlige psykiske lidelser eller har behov for akutt hjelp, passer ikke Rask psykisk helsehjelp for deg.

Hvis du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakt på telefon 116 117 eller din fastlege på dagtid for øyeblikkelig hjelp-time.  

behandling

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode. Behandlingen er basert på kognitiv terapi. Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Kognitiv metode krever at du selv deltar aktivt, blant annet gjennom hjemmeoppgaver og øvelser.

Du kan få hjelp til:

 • Å endre tankemønstre og atferd som skaper problemer for deg
 • Å bli bedre i stand til å håndtere vanskelige følelser

Les mer om terapiformen på Kognitiv.no.

Vi jobber ut i fra en trappetrinnsmodell.

Tilbudet består av:

 • Veiledet selvhjelp
  Vi tilbyr gratis internettassistert behandling basert på kognitiv terapi. Du får veiledning knyttet til disse programmene. Ved å gjennomgå disse programmene får du økt kunnskap, råd og verktøy som kan hjelpe deg til å bli din egen terapeut.

  Vil du vite mer og se om dette kan være noe for deg kan du gå inn på www.assistertselvhjelp.no
 • Kurs
  Det blir avholdt regelmessige kurs. Kursene er lagt opp til undervisning om kognitiv terapi og hvordan forstå og håndtere angst, depresjon og søvnvansker. Du trenger ikke å dele noe på kursene. Om du vil komme med innspill er opp til deg selv.

 • Korttids individualterapi
  Samtale med behandler hvor dere sammen definerer mål og innhold. Samtalene er basert på kognitiv terapi. I gjennomsnitt inneholder korttidsterapi 6-8 samtaler.

Hvilke av tilbudene som kan passe for deg vurdere vi sammen med deg.

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team som består av psykolog, psykiatrisk sykepleiere og sosionomer. Alle er videreutdannet eller er under utdanning innen kognitiv terapi. Vi samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig, f.eks. fastlege. Dette skjer i samråd med deg. Vi har taushetsplikt slik som annet helsepersonell.

Våre lokaler er i Fagervikgata 11 på Klipra.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119