Kreftkoordinator

Skrevet .

I september 2012 ble det opprettet en 100 % stilling som Kreftkoordinator i Ålesund kommune. Stillingen er opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen, kommunen og Utviklingssenteret. Kreftforeningen dekker 75 % lønnsmidler i en periode på 3-4 år.

Bakgrunnen for Kreftforeningens satsning er at kreft er en av de diagnosene som forventes å øke mest i årene fremover. Årlig rammes nesten 30 000 av kreft i Norge, og mer enn 200 000 har eller har hatt en kreftdiagnose i dag.

En er kjent med at kreftpasienter må forholde seg til mange ulike instanser. En kreftdiagnose får stor innvirkning på hverdagen, både til den som rammes, og de som står den syke nær. Kreftkoordinator skal være rådgiver og veileder for kreftrammede gjennom ulike faser.

Kreftrammede som ikke mottar hjemmesykepleie eller annen form for pleie og omsorgshjelp i kommunen er en gruppe som i mange tilfeller blir alene gjennom behandlingsforløpet. I praksis gjelder dette gjerne nydiagnostiserte og kreftoverlevere. Kreftkoordinator vil ha et spesielt fokus på denne gruppen. Barn som pårørende er også en sårbar gruppe som det må rettes spesiell oppmerksomhet mot.

I samarbeid med den øvrige kreftomsorgen i kommunen skal kreftkoordinator sikre :

Kreftkoordinator kan bidra med :

Kontakt

Pasienter kan henvises fra behandler i 1 eller 2 linjetjenesten, kreftrammede og pårørende kan også ta direkte kontakt.

Ny kreftkoordinator er Grete Myklebust Gjesdal. 
Telefon: 70162811 eller 40924712
E-post:

Se også

Kreftkoordinatorer i norske kommuner fakta fra Kreftforeningen om prosjektet