Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fysioterapitjenesten

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut.

Fysioterapitjenesten som gis av Ålesund kommune omfatter tjenester fra privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale (hjemler) ved de fysikalske instituttene og tjenester fra kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Telefonnummer til fysioterapitjenesten er  70164400. Be om å bli satt over av resepsjonen.  

Se oversikt over hvilke private fysioterapeuter som har avtale i Ålesund kommune

pdfPrioriteringsnøkkel for voksne og eldre, Ergo- og fysioterapitjenesten

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119