Fysioterapeuter med kommunal avtale

Skrevet .

Kommunen har inngått driftsavtaler med private fysioterapeuter som inngår i kommunens fysioterapitjeneste sammen med fast ansatte fysioterapeuter i kommunen.

 • Du tar direkte kontakt med de fysikalske instituttene for å avtale tid. Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege.

 • Når du går til en fysioterapeut med driftsavtale med kommunen, så betaler du en egenandel for behandlingen inntil du har nådd beløpsgrensen for frikort egenandelstak 2.  Egenandelen følger fastsatte takster og informasjon om egenandel og andre priser skal opplyses om ved fysioterapiinstituttet.

  For barn under 16 år er behandling og transport til behandling gratis (hel stønad).

 • Noen fysioterapeuter har bare delvis kommunal driftsavtale, og kan derfor også drive helprivat virksomhet i tillegg. Prisene for slike timer ligger normalt høyere enn egenandelene ellers. Dette kan fysioterapeuten informere nærmere om.   

 

Fysioterapeuter som har avtale med Ålesund kommune

Instittutt

Fysioterapeut

Aspøya Fysioterapi og Manuellterapi
Storhaug g 2, 6005 Ålesund
Tlf. 70 12 11 70
 • Torstein Kvamme Liavåg - manuellterapeut, vestibular rehabilitering, idrettsfysioterapi
  Camilla Ask - allmenn fysioterapi
Blindheim Fysikalske Institutt
Postboks 9024, Blindheim, 6022 Ålesund
Tlf. 70 14 08 04
 • Endre Klokk - ortopedisk fysioterapi, medisinsk treningsterapi, kognitiv terapi
 • Bernt Solvang - ortopedisk fysioterapi, medisinsk treningsterapi, idrettsmedisin
Kristin Evjen
Notenesgata 9 / Rønnebergbua, 6003 Ålesund
Tlf. 932 12 366
Kristin Evjen
Fysioterapi 0-100
Kjøpmannsgata 23, 6005 Ålesund
Tlf. 406 96 406
 • Kari Gjørtz - allmenn fysioterapi, særlig behandling av barn 0-18 år
 • Maria Therese Heltne - allmenn fysioterapi, særlig behandling av barn 0-18 år
 • Kari Sydow-Fannemel - allmenn fysioterapi
Fysioterapi og Akupunkturklinikken Åregjerdet 9 A, 6018 Ålesund
Tlf. 70 14 09 40
Oddrun Nedregård - allmenn fysioterapi, medisinsk treningsterapi og lymfødembehandling
Borgund  psykomotoriske fysioterapi
Borgundveien 390, 6015 Ålesund
Tlf. 94 87 16 83

 Olrun Høyem Mascall- 

Spesialist MNFF i psykomotorisk fysioterapi 

Hjemmefysioterapeut Bente Engvik
tlf. 917 29 165
Bente Engvik - allmenn fysioterapi, hjemmebehandlinger
Hjemmefysioterapeut Silje Marø
Borgundvegen 551, 6016 Ålesund
Tlf. 984 19 927
Silje Marø - allmenn fysioterapi, hjemmebehandlinger

Hjemmefysioterapeut Bodil N. Svinø
Store-Nørve 17, 6009 Ålesund
Tlf: 920 85 473

Bodil N. Svinø

Moa Fysikalske Institutt
Moa Park 8, 6018 Ålesund
Tlf. 70 14 28 30
 • Kristin Akslen Rolland - allmenn fysioterapi, kvinnehelse
 • Aase Kristine Bolstad - allmenn fysioterapi
 • Anne-Martha Langlo - allmenn fysioterapi, Mensendieckfysioterapeut
Plexus Helse AS
Notenesgata 3, 6002 Ålesund
Tlf. 70 12 00 25 / 909 66 717
 • Joakim Løvland Sund - allmenn fysioterapi
  Mona Amri - allmenn fysioterapi
  Warren Schmidt - allmenn fysioterapi
Sandviggaarden Fysioterapi
Sundgata 8, 6003 Ålesund
Tlf. 404 85 822
 • Linda Folkestad - allmenn fysioterapi, ortopedisk fysioterapi
 • Marianne Fjørtoft - allmenn fysioterapi
Sentrum fysikalske institutt
Korseg 8, 6002 Ålesund
Tlf. 909 16 221
Erik Mørkeset - allmenn fysioterapi
Skuggenhaugen fysioterapi
Gåseid, 6015 Ålesund
Tlf. 70 14 50 20
 • Kari-Ann Sletteberg- lymfedrenasje/-ødem
 • Egil Eliassen- lymfedrenasje/-ødem
 • Janne Sponland - barnefysioterapi
Spjelkavik Fysikalske Institutt
Postboks 9095, 6023 Ålesund
Tlf. 70 14 14 77/413 13 494
Erik Frøland - nevrologi, kirurgisk rehabilitering
Svømmehallen Fysioterapi AS
Moaveien 11, 6018 Ålesund
Tlf. 70 15 85 85
 • Inge Liavaag- manuellterapeut
 • Kenneth Giske- allmenn fysioterapi
 • Erik Fosse- allmenn fysioterapi
 • Randi Welle- manuellterapeut, idrettsfysioterapeut
 • Helene Kjersem- allmenn fysioterapi
 • Hildegunn Eikrem -allmenn fysioterapi
Ålesund Psykomotoriske Fysioterapisenter
Notenesgata 3, 6002 Ålesund
Tlf. 923 26 233
 • Kjerstin Fet Vindenes - psykomotorisk fysioterapi
 • Aase Irene Remen Myklebust - psykomotorisk fysioterapi
 • Ingrid Amalie Hagen - psykomotorisk fysioterapi

 

Prioritering av pasienter

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale skal følge en prioriteringsliste, fastsatt av kommunen. Se re-/habiliteringsplan for Ålesund kommune 2016-2020

Prioriteringer skjer generelt i forhold til kunnskapsbasert praksis, det vil si at avgjørelser tas basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjon.


1. prioritet

Oppstart behandling så fort som mulig og innen 3 uker.

2. prioritet

Oppstart av behandling fra 3 uker til 3 måneder.

3. prioritet

Oppstart av behandling fra 3 måneder til ett år.

Se også

Om tjenesten fysioterapi