Fengselshelsetjeneste

Skrevet .

Et viktig prinsipp er at innsatte i fengsel har rett til de samme helsetjenestene som den øvrige befolkningen. Kommunen som fengselet ligger i, skal sørge for at innsatte i fengsel har tilgang på helsetjenester som:

Tilbudet omfatter bl.a.

 

Pris

Innsatte har rett til nødvendighelsehjelp i den kommunen fengselet ligger. Tjenesten er gratis.

Se også

Om fengselshelsetjeneste på helsebiblioteket.no