Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fengselshelsetjeneste

Et viktig prinsipp er at innsatte i fengsel har rett til de samme helsetjenestene som den øvrige befolkningen. Kommunen som fengselet ligger i, skal sørge for at innsatte i fengsel har tilgang på helsetjenester som:

 • allmennlegetjeneste
 • legevaktordning
 • sykepleietjeneste
 • fysioterapitjeneste
 • jordmortjeneste

Tilbudet omfatter bl.a.

 • helseundersøkelser
 • behandling og utarbeidelse av individuell plan
 • legemiddelassistert rehabilitering
 • tannbehandling
 • forebyggende tiltak
 • grupperettede tiltak og informasjon
 • miljørettet helsevern
 • tilretteleggelse for tiden etter løslatelse

 

Pris

Innsatte har rett til nødvendighelsehjelp i den kommunen fengselet ligger. Tjenesten er gratis.

Se også

Om fengselshelsetjeneste på helsebiblioteket.no

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119