Fastlege

Skrevet .

Fastlegeordningen er en del av kommunehelsetjenesten, og tilbyr allmennlegetjenester til publikum.

Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege. Du kan velge fastlege i den kommunen du ønsker. Ofte er det fordeler med å velge en fastlege i din bostedskommune.

Her kan du lese mer om fastlegeordningen på helsenorge.no: Fastlegeordningen

Bytte fastlege

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. 
Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Oversikt over fastleger i Ålesund, og hvem som har ledig plass på sin liste, finner du her. Bytte av fastlege gjøres via helsenorge.no.

Legekontor i Ålesund

Lovhjemler

Helse- og omsorgstjenesteloven | Forskrift om fastlegeordningen

Se også

Om fastlegeordningen (departementet)  Rettigheter til helsetjenester (Helsetilsynet)