Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

  ØHD

  • Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) er et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som kan nyttiggjøre seg et kommunalt tilbud.
  • For å få plass må pasienten være vurdert av lege (fastlege, legevaktslege eller sykehuslege). Legen kan henvise for innleggelse etter å ha konferert med ØHD-legen.
  • ØHD er et tilbud til pasienter over 18 år med forventet korttidsbehandling ved akutte tilstander som normalt ville blitt behandlet av sykehuset. Diagnoser og problemstillinger må være ferdig utredet eller avklart før innleggelse. Avdelingen skal kunne ta på seg ansvar for utredning, behandling og omsorg ved de mindre alvorlige tilfelle av øyeblikkelig hjelp.
  • ØHD er døgnbemannet med sykepleiere og har tilgjengelig lege hele døgnet. Avdelingen har akuttmedisinsk utstyr og kan utføre laboratorieundersøkelser.
  • ØHD-avdelingen i Ålesund startet opp 3. april 2017. ØHD er en egen avdeling ved Ålesund lokalmedisinske senter. Her er det 12 sengeplasser fordelt på 12 rom. Ålesund Interkommunale legevakt ligger i samme etasje. Avdelingen har et nært samarbeid med fastlege, legevakt, akuttmottak på sykehuset, hjemmesykepleien og kommunale tjenestekontor.
  • Kommunene Ålesund, Sula, Skodje, Ørskog, Haram, Vestnes, Norddal og Stordal samarbeider om det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp.

Informasjon til leger

pdfSjekkliste for når man legger pasienter inn på ØHD

 

INformasjon til pasienter

docInformasjonsbrosjyre kan lastes ned her

 

Informasjon til besøkende

Besøkstid: ØHD-avdelingen har besøkstid fra kl 1600-1900.

Parkering: besøkende kan parkere på oppmerkede plasser og få parkeringsbevis i informasjonen eller hos sykepleier på avdelingen.

Smitte: besøkende som har hatt oppkast eller diaré, kan ikke besøke avdelingen før det er gått minst 48 timer siden opphør av symptomer.

Allergi: besøkende bes om ikke å bruke parfyme med sterk lukt, da noen pasienter kan reagere på dette.

Kontaktinformasjon: se ansvarsboksen oppe til høyre.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119