Smittevern

Skrevet .

Kommunens smittevernlege (kommuneoverlege) har ansvar for kommunens gjennomføring av tiltak etter smittevernloven. Blant annet utarbeiding av smittevernplan.

Sentrale oppgaver i smittevernarbeidet: