Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Reisevaksine

Vaksinasjonskontoret tilbyr vaksinasjon og rådgiving før utenlandsreiser.

  • Adresse: Sentrum helsestasjon (2. etg.), Korsegt. 4
  • Telefon: 70 16 43 20

Timebestilling kan gjøres hele uken, men kontoret er kun åpent 3 dager i uken (dagene kan variere). Vi kan ha redusert åpningstid i skoleferiene.

Når bør du ta reisevaksine?

Før du reiser til enkelte reisemål er det viktig at du vaksinerer deg.

Hvilke vaksiner du trenger avhenger av helsetilstanden og vaksinehistorien din, reisemål, turens varighet og type reise.

Skal du besøke steder som Afrika, Asia, Latin-Amerika, Stillehavsøyene, og det tidligere Øst-Europa, anbefaler vi å ta reisevaksiner. Det er også land i Europa hvor vaksinering er anbefalt. Vaksinasjonskontoret er sertifisert til å sette gulfebervaksine, som kreves attestert 10 dager før innreise til enkelte land i Afrika og Sør-Amerika.

For de fleste vaksinene tar det minst 1-2 uker før beskyttelsen inntrer, og noen må gis to eller flere ganger for å få full virkning. For å få optimal effekt av vaksinasjon bør man derfor i mange tilfeller starte i god tid før avreise.

Vaksinasjonskontoret gir råd

  • Vaksinasjonskontoret gir informasjon om forebyggende tiltak mot myggstikk, råd om hygiene, smitte via mat og drikke, tiltak mot diare, seksuelt overførbare sykdommer m.m.                                        
  • Det må tas spesielle hensyn for spedbarn, småbarn, gravide og eldre. Personer med kronisk sykdom eller funksjonshemming bør konsultere egen lege før utenlandsreiser.
  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

Dersom du trenger resept til legemidler mot malaria, må du kontakte fastlegen.

bestill time

Ta kontakt med Vaksinasjonskontoret i god tid slik at vi kan lage et program som passer for din reise og ditt utenlandsopphold.

Timebestilling kan foretas hele uken på tlf. 70 16 43 20.

Vær oppmerksom på at alle vaksinerte anmodes om å oppholde seg i venterommet i 20 minutter etter vaksinering. Ta med dokumentasjon fra tidligere vaksinasjoner.

Betaling

Det tas betaling for konsultasjonen og vaksinene. Konsultasjonsgebyr må også betales om man ikke møter til avtalt time. Dette gjelder også for timer som ikke er avbestilt innen arbeidsdagen før timeavtalen.

Linker

Reiseråd fra Folkehelseinstituttet
Reisevaksiner (fhi)  
reiseklinikken.no
HelseNett - om reisemedisin
Reiseinformasjon fra UD
Hvor skal du reise? Vaksine.no

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119