Kjøletårn og luftskrubbere

Skrevet .

Det er meldeplikt for kjøletårn og luftskrubbere ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer.

I følge § 14 i Forskrift om miljørettet helsevern av 25.04.03 skal følgende virksomheter, eiendommer og tiltak meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer:

Skjema

ikon_skjema Meldeskjema ligger i skjemabanken.