Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kjøletårn og luftskrubbere

Det er meldeplikt for kjøletårn og luftskrubbere ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer.

I følge § 14 i Forskrift om miljørettet helsevern av 25.04.03 skal følgende virksomheter, eiendommer og tiltak meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer:

  • Asylmottak (Eget meldeskjema)
  • Hospitser
  • Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker.
  • Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker. (Det foreligger egne bestemmelser for skoler, barnehager og dagmammavirksomhet, som må søke om godkjenning etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.)
  • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann. (Eget meldeskjema.)
  • Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger. (Eget meldeskjema.)

Skjema

ikon_skjema Meldeskjema ligger i skjemabanken.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119