Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske og sosiale miljøfaktorer.

Kommunen skal føre tilsyn med disse faktorene og ha oversikt over befolkningens helsetilstand.

Miljørettet helsevern er faglig selvstendig med ansvar for informasjon, rådgivning, utredning, godkjenning og tilsyn. Tjenestene er rettet mot publikum, bedrifter og offentlige virksomheter, og er basert på lover, forskrifter, standarder, retningslinjer mm.

Miljørettet helsevern gir råd omkring miljømessige forhold som kan påvirke helsen. Arbeidet gjøres gjennom medvirkning til planarbeid, publikumskontakt og gjennom tilsyn.

Lovhenvisninger

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119