Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Influensavaksine

Det vanlige er å ta influensavaksine om høsten/vinteren.

Vaksinen anbefales spesielt for de aktuelle risikogruppene.

Sesonginfluensavaksine anses som trygt. 1 av 10 får lokale reaksjoner med ømhet og litt hevelse på stikkstedet, eventuelt litt milde influensasymptomer som går fort over. (Kilde: Folkehelseinstituttet).

Fåes på legekontoret

Vaksinen fordeles i sesongen til

 • legesentrene
 • helsestasjoner
 • privatpraktiserende spesialister
 • sykehjem
 • hjemmetjenester
 • MEDI 3

Av disse henvender du deg dit du vanligvis har mest kontakt (der du bruker å få den).

Vi annonserer og legger ut nyhet på nettsidene til kommunen når sesongen nærmer seg.

Risikogrupper

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Barn og voksne med:
  - diabetes mellitus, type 1 og 2
  - kronisk luftveissykdom
  - kronisk hjerte-/karsykdom
  - kronisk leversvikt
  - kronisk nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  - nedsatt infeksjonsforsvar
  - betydelig fedme dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

Se også

Om influensavaksine - folkehelseinstituttet | Vaksine | Forebyggende råd

Ansvarlig tjeneste

Team folkehelse og velferd - kommuneoverlegen i rådmannens stab

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119