Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Midlertidig bolig for bostedløse

Ålesund kommune skal gi et midlertidig tilbud til akutt bostedsløse.

I Ålesund finnes det syv hybler med felles oppholdsrom/kjøkken i Aarsæthervegen 6. Én av hyblene er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Tjenesten er bemannet på dagtid med miljøpersonell og aktiv nattevakt.

Søknad om opphold

NAV tildeler opphold. Tlf 5555 3333.

Botid inntil 3 mndr.

Mer informasjon

For mer informasjon om tjenesten, ring tlf. 46 91 66 29

Ansvarlig virksomhet

Virksomhet psykisk helse og rustiltak |  Tildelingskontor for helse og omsorgstjenester | Nav

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119