Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Bolig med heldøgnsbemanning

Tilbudet er for personer med eksempelvis psykisk lidelse, fysisk funksjonssvikt, rusproblemer, psykisk utviklingshemming eller eldre med særlige hjelpebehov.

Tildeles av Ålesund kommunes tildelingskontor.

Tilbudet er for personer med eksempelvis psykisk lidelse, fysisk funksjonssvikt, rusproblemer, psykisk utviklingshemming eller personer  med særlige hjelpebehov hele døgnet.

Leiligheter tilrettelagt for personer med særskilte behov, er i hovedsak to roms,.

Noen av boligene er prioritert spesielle grupper og boligene er spredt geografisk i byen. Det kan ikke søkes særskilt på en av boligadressene, da det vil være avhengig av hva som er ledig og i forhold til søkers behov.

Boligene tildeles etter en samlet vurdering av søkers hjelpebehov. Det er derfor viktig med god dokumentasjon fra lege, behandlingskontakt eller kommunale tjenesteytere.

Det er  knyttet fast personell til boligene, men den enkelte får vedtak på sine praktiske og personlige bistandsbehov.

Se også

Rettigheter til helsetjenester

Søknadsskjema

Søknader behandles fortløpende etter hvert som det er ledige boliger.

Se også

Finansiering  | Leie/utleie

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119