Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Utleieboliger med eller uten tilrettelegging

Hvis du ikke kan skaffe deg et sted å bo på grunn av dårlig økonomi, helse eller sosiale problemer, kan du søke om å leie en bolig fra Ålesund kommune.

En kommunal utleiebolig er i utgangspunktet et midlertidig tilbud.

Boligene tildeles etter søknad for tre år av gangen. Du kan søke om leie lenger dersom du fortsatt har behov.

Du kan søke om bostøtte fra Husbanken for å dekke deler av husleien.

Boligtyper

Vi har ulike typer boliger. Noen ligger i bygg som kommunen eier, andre er i borettslag eller sameier, hvor kommunen eier en eller flere leiligheter. Vi har også særskilt tilrettelagte boliger, som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta tjenester.

Hvem kan få kommunal bolig

Du må være uten egnet bolig og ikke i stand til å skaffe deg bolig selv, eller med hjelp fra andre. 

Det må være økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjør at du ikke klarer å skaffe deg en plass å bo. Det at du har lav inntekt, er ikke nok til å få kommunal bolig.

Retningslinjer

Ved behandling av søknader og tildeling av kommunale utleieboliger legges det vekt på:

søke på utleiebolig

Søknad gjøres på digitalt skjema: Søk om kommunal bolig

Det er viktig at du laster opp disse vedleggene til søknaden:

 • Siste skattemelding
 • Siste månedlige inntektsgrunnlag(f.eks. lønnsseddel, NAV utskrift, osv)
 • Helse dokumentasjon om du søker på grunnlag av helse.

Søknaden er gyldig i 3 måneder fra du får bekreftelse på at den er registrert.

Skal bo sammen med noen? Registrér økonomiopplysning på eventuell medleietaker

Avslutning av leieforholdet

Oppsigelse gjøres på digitalt skjema: Si opp din kommunale bolig

Hvordan tildeles boliger?

 • Løpende vurdering:
  Alle som søker mellom den 20. i nåværende måned og 20. i neste måned vurderes løpende.
  • De som mangler dokumentasjon får brev om å oppdatere søknad/ettersende dokumentasjon.
  • De som er innenfor kriteriene for kommunal bolig får beskjed om at de er kommet på en «godkjentliste». Avhengig av tilgjengelige boliger og prioritering blant godkjente søkere, vil man kunne få tildelt en bolig.

 • Tildelingsmøte:
  I slutten av hver måned gjennomføres et tildelingsmøte i ÅKE. Dine oppgitte kontaktpersoner nevnt i søknad kontaktes for prioritering.

 • Tildeling av bolig:
  I løpet av den første uke i hver måned vil de som har fått tildelt en bolig bli kontaktet på telefon og i brevs form.

 • Visning og kontrakt:
  De som har fått tildelingsbrev får beskjed om å kontakt ÅKE for visning. Om boligen er aktuell må evt. NAV garanti skaffes om dette etterspørres i tildelingsbrev. Kontraktsmøte avtales, der kontrakt med 3 års varighet signeres. Bolig med nøkler overleveres på kontraktsmøte.

Ansvarlig for tjenesten

Boligene tildeles av Ålesund kommunale eiendom KF (ÅKE). De har ansvar for søknadsprosessen, visning av den aktuelle leiligheten, husleiekontrakt og utlevering av nøkler.

Servicetorget gir praktisk informasjon om søknadskjema og kan gi bistand med søking, også innlegging av vedlegg.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119