Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommunal bolig (utleie)

Utleieboliger er et botilbud til unge, eldre, økonomisk eller sosialt vanskeligstilte som har problemer med å skaffe seg bolig på privatmarkedet av forskjellige grunner. 

Skriv ut

Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta tjenester.

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119