Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Ferietilbud

Ålesund kommune har et eget fond for barn og unge knyttet til ferie- og fritidstiltak.

Fondets frie kapital skal helt eller delvis tildeles barn og ungdom som er

a) psykisk og/eller fysisk funksjonshemmede, eller
b) miljøtruet/vanskeligstilt og
c) under 21 år, og
d) hjemmehørende i Ålesund kommune

Under kategori b) forstås barn og ungdom som er tilmeldt barnevernstjenesten i kommunen, og hvor det er gjort vedtak om særskilt tiltak, eller hvor det er behov for slike. Under denne kategorien kommer i tillegg barn og ungdom som barnevernstjenesten på grunn av risikomomenter finner har behov for særskilte ferie- eller fritidstiltak.

Søknad

Vanligvis er det utlysing på våren med søknadsfrist 5. mai hvert år.

Søknadskjemaet for fondet ligger i skjembanken vår.

Se også

Drømmesommer - ferietilbud

Ansvarlig virksomhet

Helse og velferd

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119