Støttekontakt

Skrevet .

En støttekontakt er en person som hjelper et annet menneske gjennom ulike aktiviteter og samvær til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv over tid.

Støttekontakt barn og ungdom

Barn og ungdom under 18 år som har behov for støttekontakt til fritidsaktiviteter på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Målet er en meingsfylt fritid for alle personer som har behov for bistand til å få en meningsfylt fritid pga funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Det er ikke krav til dokumentasjon, men legeopplysninger kan legges ved.

Last ned brosjyren pdf "Aktiv fritid - noe for deg?

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema).

Priser

Støttekontakt er gratis.

Klage

Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen og går via Ålesund kommune. Klagefristen er 4 uker. Klagen sendes virksomheten.

Lovhenvisninger

Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2 b.

Støttekontakt voksne

Ålesund kommune tilbyr støttekontakt for voksne, til fritidsaktiviteter på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

En støttekontakt er en person som hjelper et annet menneske gjennom ulike aktiviteter og samvær til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv over tid. Samvær med en støttekontakt gir en mer meningsfull fritid, noe å se fram til og en støtte i hverdagen. Støttekontakten bidrar med rådgivning og hjelp.

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema).

Priser

Støttekontakt er gratis.

Klage

Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen og går via Ålesund kommune. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes virksomheten.

Lovhenvisninger

Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 6 b.

Nye avlastere og støttekontakter

Ålesund kommune ønsker seg alltid flere støttekontakter og avlastere.

 
De to virksomhetene Barn og unge-ytre bydel og Barn og unge-indre bydel har alltid behov for flere støttekontakter og avlasterfamilier, spesielt til barn under 18 år.

Det er et særlig behov knyttet til sommerferien hvert år, og da gjerne på formiddagstid, men vi har også behov året rundt.

Virksomhet for aktivisering og velferd har også behov for støttekontakter til personer over 18 år.

Kan du tenke deg å ta på deg et eller flere oppdrag, så ta kontakt med oss via Servicetorget.

Søknad

Registrering for deg som vil bli støttekontakt og avlaster.

Se også:

Treningskontakt


Ansvarlig for tjenesten

Under 18 år: VH Barn og familie  | Over 18 år: VH aktivisering og velferdstjenester