Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Ledsagerbevis - Hvor kan kortet brukes?

Artikkelindeks

Hvor kan kortet brukes?

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen. Den instansen i kommunen som utsteder kortet, vil også ha kunnskap om hvor kortet har gyldighet.

  • I kommunene
    I de kommuner som har innført ordningen kan kortetholder benytte alle kommunale institusjoner som har inngangspenger, for eksempel svømmehall og kino. Kommunene stiller også vanligvis krav til foreninger, institusjoner og arrangører som mottar økonomisk støtte fra kommunen, at de skal akseptere ordningen med ledsagerbevis. I tillegg er det i noen kommuner som har inngått avtale med private arrangører uten offentlig støtte, som for eksempel på treningssenter.
  • I fylkene
    Fylkeskommunen kan stille krav til institusjoner, arrangører og transportselskaper som mottar økonomisk støtte fra fylkeskommunen, at de skal akseptere ordningen med ledsagerbevis. I Vestfold, Vest-Agder og Nord-Trønderlag har fylkeskommunen inngått avtale med bussselskapene at ledsagerbeviset kan brukes på alle fylker i fylket. I Møre- og Romsdal er tilsvarende avtale inngått med fylkesbåtene.
  • Nasjonalt
    Ledsagerbevis aksepteres blant annet på Norges idrettsforbunds arrangementer, Riksteateret og Rikskonsertene. På NSB tog betaler den funksjonshemmende og ledsager 50% av full pris. Norlandia-hotellene tilbyr også ledsager og kortholder refusjon i forbindelse med overnatting. Kulturdepartementet har fastsatt som en regel om at alle som driver kulturformidling og som mottar økonomisk tilskudd fra dem, må akseptere ledsagerordningen.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119