Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Ledsagerbevis

Artikkelindeks

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Ordningen gir ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.

De som trenger ledsager for å benytte seg av kommunens kulturtilbud, kan søke om å få et ledsagerbevis. Ledsageren går da gratis inn på alle kulturarrangement som kommunen har avtale med.

Brukeren må selv betale sin egen billett, han må alltid vise ledsagerbeviset når billetter skal kjøpes.

Ledsageren kan være en av familien, venner eller personalet, dersom man bor på en institusjon.

Hva er ledsagerbevis?

Ledsagerbevis gis etter søknad i de kommuner som har tatt i bruk ordningen. Kortet gir ledsageren fri adgang til de steder og arrangementer som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede som er eieren av beviset, betaler selv gjeldende inngangspris. Kortholderen velger selv sin ledsager og kan ha ulike ledsagere.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119