Informasjon, råd og veiledning til hjemmeboende seniorer

Skrevet .

Geriatrisk sykepleiere gir årlig et tilbud om hjemmebesøk til alle 75-åringer i Ålesund kommune.

Dette er et lavterskeltilbud til hjemmeboende eldre og pårørende.

Innhold i hjemmebesøket

Hjemmebesøket er en samtale om bolig, sosialt nettverk, aldring, fysisk aktivitet, kosthold og refleksjon rundt senior-tilværelsen. Besøket varer 1 - 2 timer og er gratis. Som helsepersonell har vi taushetsplikt.

Hensikt

Hvorfor hjemmebesøk?

De som nå er friske og greier seg uten hjelp, kan få råd og tips som kan komme til nytte i fremtiden. Ved behov for tjenester eller hjelpemidler kan vi bistå i søknadsprosessen.

Vi samarbeider med andre tjenesteytere i Ålesund kommune.