Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Informasjon, råd og veiledning til hjemmeboende seniorer

Geriatrisk sykepleiere gir årlig et tilbud om hjemmebesøk til alle 75-åringer i Ålesund kommune.

Dette er et lavterskeltilbud til hjemmeboende eldre og pårørende.

Innhold i hjemmebesøket

Hjemmebesøket er en samtale om bolig, sosialt nettverk, aldring, fysisk aktivitet, kosthold og refleksjon rundt senior-tilværelsen. Besøket varer 1 - 2 timer og er gratis. Som helsepersonell har vi taushetsplikt.

Hensikt

  • Skape kontakt og dialog
  • Informere om ulike aktiviteter  og tilbud i Ålesund kommune
  • Råd og veiledning tilpasset den enkeltes livssituasjon
  • Hjelp til selvhjelp
  • Innhente nyttig informasjon til kommunen, slik at vi kan videreutvikle helsefremmende tiltak for seniorer

Hvorfor hjemmebesøk?

De som nå er friske og greier seg uten hjelp, kan få råd og tips som kan komme til nytte i fremtiden. Ved behov for tjenester eller hjelpemidler kan vi bistå i søknadsprosessen.

Vi samarbeider med andre tjenesteytere i Ålesund kommune.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119