Hjelpemidler - utlån

Skrevet .

Ålesund kommune kan gi hjelp i form av korttidsutlån av tekniske hjelpemidler. Ved behov for hjelpemidler utover to år må dette søkes inn til Hjelpemiddelsentralen i NAV.

Hva kan du låne?

Du kan låne krykker, rullator, rullestol, seng, hjelpemidler til bad, dusj og toalett med mere. I tillegg har vi også et variert utvalg av andre hjelpemidler.

Hjelpemidler - korttidsutlån

 

Hjelpemidler - korttidsutlån

Teknisk hjelpemiddelservice har ansvaret for hjelpemiddeltjenesten i Ålesund kommune og er en tjeneste for alle som bor eller oppholder seg i Ålesund kommune. Forutsetningen for lån er at du har nedsatt funksjonsevne som medfører et kortvarig behov for tekniske hjelpemidler.

Ved behov for hjelpemiddel tar du kontakt med:

Besøksadresse: Blindheimsbreivika 10, 6010 Ålesund.

Telefon: 70 16 48 60 / 70 16 30 51

Åpningstid for besøkende: Mandag -Fredag kl.10.00-14.00.

Hvis du har hjemmetjeneste så kan de også hjelpe deg med å formidle ditt behov for hjelpemidler.

Vi oppfordrer alle som har muligheten om selv å hente og levere enkle og lette hjelpemidler i Blindheimsbreivika 10. For henting og levering av hjelpemidler som krever utkjøring – kontakt oss for avtale.

Teknisk hjelpemiddelservice

  • Ansvar for korttidsutlån av hjelpemidler
  • Leverer ut hjelpemidler fra vårt lager.
  • Foretar enkle monteringer og reparasjoner av hjelpemidler
  • Henter inn hjelpemidler som du ikke lenger har bruk for.

Vi kan også gi råd og veiledning om tekniske hjelpemidler, bestillinger og søknader. Vi kan formidle kontakt med hjemmetjenestene, ergo - /fysioterapitjenesten, syns – og hørselskontakten og NAV hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal.

Pris

Se betalingsregulativ for hjelpemidler - korttidsutlånjelpemidler - korttidsutlån

Vilkår

Låneperioden er i utgangspunktet tre måneder. Ved utlån forplikter du deg til å ta vare på hjelpemiddelet og sørge for at det blir levert tilbake som avtalt.

Hjelpemidler - langtidsutlån

Langtidsbehov for hjelpemidler

Ved behov for hjelpemidler utover to år må dette søkes inn til Hjelpemiddelsentralen i NAV.

Når du eller noen av dine nærmeste får behov for et hjelpemiddel, tar dere kontakt med kommunehelsetjenesten der dere bor. Vanligvis er det hjemmetjenesten, en ergoterapeut, fysioterapeut, PP-tjenesten eller legen din som hjelper deg med å sette fram søknaden.

Hvis du trenger hjelpemidler på arbeidsplassen, tar du kontakt med arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten.

NAV lokalt kan også hjelpe til dersom du er i et attføringsopplegg.

Den som har krav på hjelpemidler utover 2 år kan sende en søknad til Hjelpemiddelsentralen i NAV gjennom en av instansene som er nevnt over.

Husbanken (gjennom Servicetorget eller Ålesund kommunale Eiendom KF) kan gi tilskudd og lån til utbedring av bolig.

Lovhenvisninger