Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Avlastningshjem

Ålesund kommune kan gi tilbud om privat avlastning i familier for funksjonshemmede barn og unge.

Kommunen kan bistå med hjelp til å finne frem til familier som tilbyr avlastning i helger og/eller ferier eller hjelp til å finne familier som passer i forhold til den enkelte brukers behov.

Tjenesten er for omsorgspersoner som har behov for avlastning en periode og der omsorgsmottaker er avhengig heldøgns omsorg i tilsvarende periode. Dette kan eksempelvis være at omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid over lengre perioder og har behov for avlastning. Eller det kan være at omsorgsmottaker har svikt i helsetilstanden som gjør at han/hun er avhengig av heldøgns omsorg når omsorgsyter er borte.

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema).

Hvis du ikke kan bruke digitalt skjema, og ønsker tilsendt pdf, vennligst ta kontakt med Servicetorget på tlf.70 16 20 00 eller på e-post:


Priser

Avlastning er gratis.

Klage

Vedtak kan påklages til Fylkesmannen via Ålesund kommune. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes VH Barn og unge - Ytre bydel.

Se også

Barnevern og familievern  | Besøkshjem

Ansvarlig for tjenesten

Tildelingskontor helse- og omsorgstjenester | VH Bo- og miljøtjenester | Virksomhet for barn og familie

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119