Avlastningsboliger

Skrevet .

Ålesund kommune tilbyr døgnavlastning:

Barn:

Voksne:

Vilkår

Søknad

Hovedtildeling skjer for perioden 01.01-31.12. Det kan søkes fortløpende via tildelingskontoret.

Hovedsøknadsfristen er 15.10 hvert år.
Behandlingstiden er på 4 uker.

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema).

Hvis du ikke kan bruke digitalt skjema, og ønsker tilsendt pdf, vennligst ta kontakt med Servicetorget på tlf.70 16 20 00 eller på e-post:

Priser

Avlastning er gratis.

Klage

Er du ikke fornøyd med tjenesten kan det klages til Fylkesmannen. Klagen går først via Ålesund kommune. Klagefristen er 4 uker.
 

Lovhenvisninger

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, pkt. 6d.