Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Avlastningsboliger

Ålesund kommune tilbyr døgnavlastning:

Barn:

  • Borgundfjordvegen 81 er avlastningsbolig for barn/unge med funksjonsnedsettelse.
    • Døgnavlastning
    • Aktivitetsbasert avlastning.
  • Kyrkjehaugen er en barnebolig for barn/unge med store funksjonsnedsettelser, alder fra 0-18 år. Faste plasser tildeles.

Voksne:

  • Borgundfjordvegen 81 - for voksne med funksjonsnedsettelser/spesielle behov.

Vilkår

  • Omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid over lengre perioder og har behov for avlastning.
  • Omsorgsmottaker har svikt i helsetilstanden som gjør at han/hun er avhengig av heldøgns omsorg når omsorgsyter er borte.

Søknad

Hovedtildeling skjer for perioden 01.01-31.12. Det kan søkes fortløpende via tildelingskontoret.

Hovedsøknadsfristen er 15.10 hvert år.
Behandlingstiden er på 4 uker.

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema).

Hvis du ikke kan bruke digitalt skjema, og ønsker tilsendt pdf, vennligst ta kontakt med Servicetorget på tlf.70 16 20 00 eller på e-post:

Priser

Avlastning er gratis.

Klage

Er du ikke fornøyd med tjenesten kan det klages til Fylkesmannen. Klagen går først via Ålesund kommune. Klagefristen er 4 uker.
 

Lovhenvisninger

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, pkt. 6d.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119