Seniorsenter

Skrevet .

Seniorsenter er et uformelt treffsted i nærmiljøet for sosialt samvær, kulturelle opplevelser, fysisk aktivitet. Alle som kommer til sentrene skal bli møtt, sett og hørt. I Ålesund kommune er det seniorsenter på Aspøy, Klipra og i Spjelkavik.

Samfunnet endrer seg raskt, noe som resulterer i endringer i menneskers behov, forventninger og krav. Dette betyr at både du som bruker og seniorsentrene som aktivitetsarena hele tiden må tenke nytt og tilpasse seg samfunnsendringen. Vi trenger din tilbakemelding for å være det treffstedet som ønskes.

Aspøy seniorsenter

Ålesund Frivilligsentral har tatt over lokalene til tidligere Aspøy Seniorsenter.

Dagbrukere ved tidligere Aspøy Seniorsenter får nå sine tjenester ved Klipra Seniorsenter. Alle seniorgrupper fortsetter som før i Frivilligsentralen sine lokaler, det samme gjelder lag og organisasjoner som bruker lokalene til møtene sine.

Ålesund Frivilligsentral er åpen på dagtid fra 08.30 - 15.30 og vil fungere som møtested for de som ønsker det.

Klipra seniorsenterKlipra seniorsenter

Klipra kafé

Tlf.: 70 16 30 33.  

Åpent mandag til fredag kl 08.30 - 15.30
Middag serveres kl 13.30 - 15.15.

Kliprastua

Stua på Klipra seniorsenter er en hyggelig møteplass for ulike aktiviteter som for eksempel håndarbeid, spill, avislesing, TV og sosialt samvær.

Andre tilbud på Klipra seniorsenter

Her er også:

Det er mulig å leie seniorsenterets felleslokaler, både for lag og organisasjoner og for enkeltpersoner. Lokalene er tilgjengelige mandag - fredag fra kl 16.00, og hele dagen i helgene.

 

Spjelkavik seniorsenterSpjelkavik seniorsenter

Spjelkavik seniorsenter holder til på Spjelkavik omsorgssenter. Dette er et aktivt senter i indre bydel , med mange sosiale og kulturelle aktiviteter.  Mange av aktivitetene er basert på frivillige som ledere og pådrivere. Alle er velkommen til å delta på aktivitetene. Følg med på våre informasjonstavler og annonser i Sunnmørsposten.

Kafé Rematun

Tlf.: 70 16 45 10

Åpent alle dager, også helg og høytid:

Middag serveres kl 13.00 – 15.30

Andre tilbud på Spjelkavik seniorsenter

Her er også:

Se også

Hva skjer på seniorsentrene - halvårsplanen