Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Brukermedvirkning på seniorsentrene

For at sentrene skal kunne følge opp brukernes forventninger, og bli det treffstedet brukerne ønsker, er det viktig at brukerne føler eierinteresse i sentrene. Brukerne vet best hvilke behov og ønsker de har. Derfor er det ønskelig at brukerne også kommer med forslag til nye aktiviteter og kulturelle innslag.

Det handler om brukermedvirkning. Dette betyr at du som bruker kan være med å utforme et godt og mangfoldig tilbud ved sentrene.

Samarbeidsutvalg/brukerutvalg

De ble i 2008 opprettet samarbeidsutvalg og brukerutvalg i Ålesund kommune. Brukerrepresentantene er i flertall i utvalgene. Utvalgene skal arbeide for å utvikle god kontakt og godt samarbeid mellom virksomheten og seniorsentrenes brukere.

Representantene skal være brukernes talsperson i kontakt med sentrene, og med kommunen. Det handler om brukermedvirkning.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119