Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Seniorsenter

Seniorsenter er et uformelt treffsted i nærmiljøet for sosialt samvær, kulturelle opplevelser, fysisk aktivitet. Alle som kommer til sentrene skal bli møtt, sett og hørt. I Ålesund kommune er det seniorsenter på Aspøy, Klipra og i Spjelkavik.

Hva skjer på seniorsentrene?

Velkommen til å besøke seniorsentrene i Ålesund kommune! På Klipra- og Spjelkavik seniorsenter  tilbys sosialt samvær, kulturelle opplevelser og fysisk aktivitet.

Brukermedvirkning på seniorsentrene

For at sentrene skal kunne følge opp brukernes forventninger, og bli det treffstedet brukerne ønsker, er det viktig at brukerne føler eierinteresse i sentrene. Brukerne vet best hvilke behov og ønsker de har. Derfor er det ønskelig at brukerne også kommer med forslag til nye aktiviteter og kulturelle innslag.

Seniorgrupper

Seniorgruppe er et tilbud til dem som trenger litt hjelp og støtte for å benytte seg av senterets kulturelle, sosiale og fysiske aktiviteter.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119